OPIS ZJAWISKA GŁODU

 

Następujący tekst opisuje objawy jakie głód powoduje u ludzi cierpiących z powodu niedożywienia. Co pięć sekund dotyka on śmiertelnie dziecko, w ciągu dnia 24 tyś. osób.

 

Rodzaje głodu :

Głodowanie ilościowe jest to odżywianie w ilościach mniejszych od zapotrzebowania organizmu, prowadzi do niedożywienia.

Głodowanie jakościowe  zwane też utajonym, jest stanem niedoboru tylko pewnych składników pokarmowych, szczególnie białka lub witamin, i może spowodować poważne upośledzenie czynności organizmu lub jego uszkodzenie.

Przewlekłe głodowanie powoduje opóźnienie rozwoju cielesnego i psychicznego dzieci, awitaminozy i inne choroby głodowe, obniżoną odporność na choroby zakaźne oraz zwiększoną umieralność. Głodowanie pełne, tj. całkowite pozbawienie organizmu pokarmu, prowadzi do postępującego wyniszczenia, do obniżenia przemiany materii i śmierci z chwilą wyczerpania się zapasów energetycznych pochodzących z rozkładu własnych tkanek ustroju. Okres ten trwa zwykle kilkadziesiąt dni. Dodatkowo nie przyjmowanie wody przyspiesza śmierć i zwiększa cierpienia wskutek zatrucia organizmu.

Śmierć z głodu następuje powoli. Organizm pozbawiony kalorii i w konsekwencji glukozy, zaczyna ją wytwarzać z kwasów tłuszczowych pochodzących z własnej tkanki tłuszczowej. Z czasem to nie wystarcza, człowiek słabnie i popada stopniowo w śpiączkę. Niedobory witamin z grupy A są dodatkowo przyczyną pogorszenia widzenia i ślepoty. W zależności od kondycji fizycznej i rezerw organizmu śmierć głodowa następuje od dwóch do sześciu tygodni po zaprzestaniu jedzenia. U niedożywionych dzieci jeszcze szybciej...

 Niebezpieczeństwo chorób

 Niedożywienie - określenie stanu organizmu żywego, będące skutkiem, zazwyczaj przedłużonego, niedoboru składników pokarmowych (najczęściej tłuszczy i węglowodanów) wynikającym bądź z niedoboru określonych składników w spożywanych pokarmach, bądź to z ich niewielkiej ilości. Skutkiem niedożywienia jest zazwyczaj utrata masy ciała i wychudzenie, rzadziej objawy niedoboru jakiegoś składnika, np. witamin w spożywanym pokarmie. Niedożywienie może być przyczyną znacznego osłabienia organizmu i depresji, apatii, czy rozdrażnienia. Niedożywienie ilościowe, zbyt mała ilość energii na  aktywność fizyczną i umysłową. Prowadzi to do powstawania deficytu energetycznego w organizmie. Proces ten w początkowym okresie nie zawsze powoduje objawy chorobowe. Wyrazem zewnętrznym takiego stanu jest ubytek masy ciała. Niedobory kaloryczne przeciągające się w czasie stanowią przyczynę niedożywienia ludzi. Niedożywienie jakościowe  jest znacznie groźniejsze. Przewlekłe niedobory niektórych składników odżywczych stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Szczególnie niebezpieczne są niedobory żywieniowe u dzieci. Im większy dynamizm cechuje organizm, tym bardziej precyzyjnie muszą zostać zbilansowane straty ponoszone przez ustrój w związku z jego podstawowymi funkcjami życiowymi. Duży stopień niedożywienia w okresie płodowym i po urodzeniu może zahamować rozwój fizyczny i intelektualny dziecka. Niedobory białkowo-kaloryczne u dzieci prowadzą do zmniejszenia wzrostu i ciężaru ciała, ale również niskiego poziomu inteligencji i opóźnienia w rozwoju umysłowym w stosunku do prawidłowego odżywiania rówieśników.

Najczęstszymi oznakami niedożywienia są bladość, wychudzenie, bóle brzucha, dopytywanie się o jedzenie, obniżenie dyspozycji do nauki, apatia lub niemożność skupienia na jednej czynności.

Chorobami  związanymi  z  niedożywieniem są  marazm i kwashiorkor.

Marazm jest skutkiem braku produktów energetycznych. Niedożywione dzieci są całkowicie wychudzone. Ich waga bywa ponad połowę mniejsza od normy.

Kwashiorkor spowodowany jest brakiem białka w pożywieniu. Objawia się głównie obrzękami na całym ciele. Zamiast tkanki tłuszczowej jest woda. Po naciśnięciu skóry palcem pozostaje dołek. Włosy odbarwiają się i prostują. Oba przypadki w cięższych stanach prowadzą do śmierci. W wielu wypadkach dochodzi też do trwałego upośledzenia fizycznego lub umysłowego. Niekiedy dzieci trafiają do ośrodka dożywiania zbyt późno. Wycieńczony organizm nie przyjmie już żadnego pokarmu. Nie leczony kwashiorkor jest zawsze śmiertelny.

Brak w jedzeniu następujących składników mineralnych i witamin powoduje u ludzi dorosłych i dzieci :

·  brak witaminy A - wywołuje ślepotę, powszechnie występuje ona w Indiach

·  brak witaminy D - wywołuje rachityzm ( choroba występująca u dzieci, której przyczyną jest niedostatek wapnia w organizmie, powodujący skrzywienie kości ), krzywicę ( powoduje zmiany w układzie kostnym i zaburzenia rozwojowe )

 

·  brak witaminy B - wywołuje zanik mięśni, paraliż

·  brak witaminy C - wywołuje szkorbut  ( samoistne krwawienia, bóle mięśni, stawów i kości (wynik krwawień), patologiczne złamania, ogólne osłabienie, zapalny przerost dziąseł, chwianie się i wypadanie zębów, słabe gojenie ran, depresja )

 

·  brak żelaza - wywołuje anemię

·  brak jodu - powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu tarczycy

 

FAKTY:

Według szacunkowych danych ONZ z powodu braku odpowiedniego pożywienia 130 milionów dzieci waży za mało w stosunku do swojego wieku. 60 milionów spośród nich cierpi na ostre niedożywienie. Z tego powodu są one bardziej podatne na choroby. Ostre niedożywienie stanowi znaczący czynnik powodujący rocznie śmierć milionów dzieci poniżej 5 roku życia. 1/12 ludzi na świecie choruje z niedożywienia, w tym 160 milionów dzieci poniżej piątego roku życia (FAO).

    

     ! w latach 1990-tych ponad 100 milionów dzieci zmarło z chorób i głodu.

! w każdej minucie umiera z głodu 57 dzieci
! niedożywienie powoduje 55% z wszystkich zgonów dzieci na świecie
!ok. 183 mln dzieci waży mniej niż powinny w swoim wieku

1.       Około 24 000 ludzi umiera każdego dnia z głodu lub z przyczyn z nim  związanych. Jest to mniej niż dziesięć lat temu, kiedy ta liczba wynosiła 35 000, i  niż dwadzieścia lat temu, kiedy było to 41 000 osób. Trzy czwarte ofiar  śmiertelnych to dzieci poniżej piątego roku życia. Źródło:  Projekt Hunger (Glód), ONZ

2.       Obecnie w krajach rozwijających się 10% dzieci umiera przed ukończeniem  piątego roku życia. Wartość ta zmniejszyła się w porównaniu z sytuacją  pięćdziesiąt lat temu, gdy umierało aż 28% takich dzieci. CARE

3.       Głód i wojny są przyczyną tylko 10% śmierci głodowych, mimo że właśnie o  tych przyczynach słyszymy najczęściej. Większość śmierci głodowych  spowodowana jest chronicznym niedożywieniem. Wiele rodzin po prostu nie jest  w stanie dostatecznie się wyżywić, co z kolei spowodowane jest ich skrajnym  ubóstwem. Instytut Polityki Żywności i Rozwoju

4.       Chroniczne niedożywienie jest także przyczyną wad wzroku, apatii czy  zatrzymania wzrostu. W znacznym stopniu zwiększa ono też podatność na  choroby. Ludzie ciężko niedożywieni nie są w stanie normalnie funkcjonować  nawet na podstawowym poziomie. Światowy Program Żywieniowy ONZ (WFP)

5.       Szacuje się, że około 800 milionów ludzi na świecie cierpi głód i niedożywienie.  Każdego roku jedna setna z nich umiera z tego powodu.  Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)

6.       Bardzo często wystarczy kilka prostych warunków, aby ludzie biedni mogli  samodzielnie wytwarzać wystarczającą dla siebie ilość pożywienia. Potrzebują oni  między innymi dobrej jakości nasion, odpowiednich narzędzi i dostępu do wody.  Bardzo pomocne bywają też drobne usprawnienia techniki upraw i  przechowywania żywności. Oxfam

7.       Wielu specjalistów do spraw głodu twierdzi, że najlepsza metodą zmniejszenia  problemu głodu jest edukacja. Ludzie wykształceni maja duże szanse przerwania  zaklętego kręgu ubóstwa będącego podstawą klęski głodu Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF)


Ci ludzie bardzo potrzebują naszej pomocy, od nas zależy ile osób dorosłych czy dzieci uniknie tego tragicznego losu. Nawet bardzo drobna pomoc ma tu duże znaczenie. Prosimy przekażmy te informacje swoim znajomym. Ważne by Ci ludzie nie pozostali sami, wobec czegoś takiego. Nie pozwólmy by odeszli i by towarzyszyła im ojętność na ich los.

 

Żródła informacji na podstawie których dokokonano opisu głodu :

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/granice_glodu.html

http://www.konkurs.misje.pl/artykul_1.html

http://www.pomagamy.pl/niusy/leczenie_niedozywienia_msf.htm

http://www.monar.org/aktualnosci_right.htm

 

http://wuwuwu.com.pl/ekologia/zasoby.htm

 

http://www.sciaga.pl/tekst/39543-40-problemy_zywnosciowe_swiata_i_sposoby_ich_rozwiazywania

 

http://pl.wikipedia.org/

 

http://www.17-ka.org.pl/konferencje2006/konf2_2006.htm

 

http://www.unicef.pl/406_1501.htm

 

http://www.episkopat.pl/?a=konferencje&doc=2005220_0

 

http://www.greenangels.org/glod.html

 

http://www.polmed.org/biuletyn/biul12.htm

 

http://www.horyzonty.misjesac.pl/content/view/375/84/

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwashiorkor

 

 

 

 

 

Powrót do strony głównej