<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html><head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-16LE"></head><body style="background-color: rgb(64, 96, 128); cursor: auto;"> <p style="margin: 0px;">&nbsp;</p> <center> <table style="background-color: rgb(163, 185, 233); width: 970px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="background-color: rgb(64, 96, 128); width: 17px;" rowspan="5" align="left"> <p style="margin: 0px;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px;">&nbsp;</p></td> <td style="width: 15px;" align="left">&nbsp;</td> <td colspan="2" align="center"> <p style="margin: 0px;">&nbsp;<b><span style="font-family: Arial; color: rgb(255, 0, 102); font-size: 18pt;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial; color: rgb(255, 0, 102); font-size: 18pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></span></span></b></p><b><b><span style="font-family: Arial; color: rgb(255, 0, 102); font-size: 18pt;"><b><span style="font-family: Verdana; color: rgb(255, 0, 102); font-size: 18pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-family: Arial; color: rgb(255, 0, 102); font-size: 18pt;">Pom| nam ratowa ludzi<span>&nbsp; </span>!!!<span><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></b></p><o:p>&nbsp;</o:p></span></b> </span></b><p style="margin: 0px; text-align: center;" align="center"><b></b><b><span style="font-family: Arial; color: rgb(255, 0, 102); font-size: 18pt;">&nbsp;</span></b></p></b></td> <td style="width: 15px;" align="left" valign="top">&nbsp;</td></tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td style="background-color: rgb(163, 185, 233);" colspan="3" align="left"> <p style="margin: 0px;" align="justify"><font face="Tahoma"><font size="2"><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;"><font size="3"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 13px;"><span style="font-family: Verdana; color: red;"><strong><font size="3">Co jest naszym celem ?</font></strong></span></span></font></span></font></font></p><font face="Tahoma"><font size="2"><font size="3"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana; color: red;"><strong><font size="3"><o:p style="margin: 0px;">&nbsp;</o:p></font></strong></span>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt;">Dziki naszej pomocy ludzie gBodni otrzymaj |ywno[, pomoc medyczn oraz mo|liwo[ edukacji. Ka|dy, nawet najmniejszy dar to pomoc konkretnej osobie, danie Jej szansy na&nbsp;|ycie. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt;">Nasze wpBaty bd si sumowa, dziki czemu zyskaj du| siB. Mo|liwy stanie si zakup |ywno[ci, niezbdnych lekw i szczepionek. Dzieci uzyskaj mo|liwo[ zdobycia podstawowego wyksztaBcenia oraz konkretnego zawodu. Naucz si pisa i czyta,&nbsp;rozpoczn prace w&nbsp;wyuczonym i potrzebnym tam zawodzie.</span></p> <p style="margin: 0px;"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt;"></span>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px;"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt;">Dla wielu z nich to jedyna szansa na prze|ycie i uzyskanie podstawowej opieki  powrt z ulicy do O[rodka Misyjnego, gdzie odnajd swj pierwszy dom. <o:p>&nbsp;</o:p></span></p> </font><p style="margin: 0px;"><font size="3"></font><span style="font-family: Verdana; font-size: 13px;"><font size="3"><span style="font-size: 13px;"></span></font></span>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 13px;"><font size="3"><span style="font-size: 13px;">Przeka|my sw wiedze o gBodnych, swym bliskim i&nbsp;znajomym,</span></font></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 13px;"><font size="3"><span style="font-size: 13px;"> damy mo|liwo<font size="2">[</font> by&nbsp;inni te<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">| </span>wBczyli&nbsp;si do pomocy.&nbsp;</span></font></span></p> <p style="margin: 0px;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 13px;"><font size="3"><span style="font-size: 13px;"></span></font></span>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 13px;"><font size="3"><span style="font-size: 13px;"></span></font></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 13px;"><font size="3"><span style="font-size: 10pt;">Pomc mo|emy osobi[cie finansowo wspierajc dziaBania niosce pomoc gBodnym, tu z naszej strony ka|da nawet drobna kwota jest wa|na, to np. kolejna dodatkowa szczepionka lub witaminy ktre pozwol ocali kolejne dziecko lub dorosB osob. </span></font></span></p> <p style="margin: 0px;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><font size="3"></font></span>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><font size="3"><span style="font-size: 10pt;">Pomc mo|na jako wolontariusz w wybranej przez siebie organizacji nioscej pomoc. </span></font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><o:p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p><o:p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 13px;"><font size="3"><span style="font-size: 13px;">Dla czego pomc ?</span><o:p>&nbsp;</o:p></font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 13px;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p><span style="font-family: Verdana; font-size: 13px;"><font size="3"><span style="font-size: 13px;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Times New Roman" size="3"><span style="font-family: Verdana; font-size: 13px;">Pomaganie innym&nbsp;w ci|kiej sytuacji daje rado[!</span></font></p></span></font></span> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 13px;"><br><font size="3"><span style="font-size: 13px;">Jako ludzie niesiemy pomoc innym w tragicznych sytuacjach.</span><o:p>&nbsp;</o:p></font></span></p><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;"> <p style="margin: 0px;"><br><font size="3"><span style="font-size: 13px;">Niech wyr<font size="2">|nia nas to co dobre. Pamitajmy </font>Nasz [wiat&nbsp;pozostaje&nbsp;czsto bardzo obojtny na los ludzi.</span></font></p> <p style="margin: 0px;"><font size="3"><span style="font-size: 13px;"></span></font>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px;"> </p><p style="margin: 0px;"><font size="3"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 13px;"></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 13px;">Od naszej&nbsp;odpowiedzi du|o zale|y. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Napewno&nbsp;los kolejnych ludzi ktrych uda si Nam razem ocali !</span></span></span><o:p>&nbsp;</o:p></font></span> <p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;"><o:p><font size="3"></font></o:p></span>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;"><o:p style="margin: 0px;"><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span></font></o:p></span>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;"><o:p style="margin: 0px;"><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(231, 231, 0);">O postawie</span></strong></span></font></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-family: Verdana; color: red;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-family: Verdana; color: red;"><o:p style="margin: 0px;"><font size="3">Jan PaweB II&nbsp;</font></o:p></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-family: Verdana; color: red;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 10pt;"><o:p><font size="3"></font></o:p></span></b></p> <p style="margin: 0px;"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 10pt;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">"Dzisiejsz Afryk mo|na porwna do owego czBowieka, ktry schodziB z Jeryha do Jerozolimy: wpadB on w rce zbjcw, ktrzy go obdarli, zadali mu rany i rzucili na pB umarBego."</span></font></span></p> <p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">&nbsp;</span><o:p>&nbsp;</o:p></font></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">"Afryka to kontynent gdzie niezliczone istoty ludzkie (...) le| jak gdyby porzucone przy drodze, chore, poranione, bezsilne, odepchnite i opuszczone. </span></font></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><font size="3"><o:p style="margin: 0px;">&nbsp;</o:p></font></span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">Jan PaweB II </span></font></span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><font size="3"></font></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">Adhortacja apostolska  Ecclesia in Africa 1995 rok.</span>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"> Nie mog milcze... Mwi w imieniu tych, ktrzy nie mog si odezwa, ktrzy ponie[li [mier z powodu braku wody i chleba, w imieniu ojcw i matek, ktrzy patrzyli na [mier swoich dzieci .</span><o:p>&nbsp;</o:p></font></span></p> <p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><font size="3"><o:p>&nbsp;</o:p></font></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">&nbsp;</span><o:p>&nbsp;</o:p></font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">SBowa </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">Ojca [witego wypowiedziane w Grnej Wolcie (Burkina Faso) pielgrzymka na pocztku pontyfikatu</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><o:p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">&nbsp;</span></o:p></span></font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><o:p><font size="3"></font></o:p></span>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><o:p style="margin: 0px;">&nbsp;</o:p></span></p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><a href="http://www.psz.pl/124-polityka/agnieszka-miglin-afryka-w-nauczaniu-i-dzialalnosci-jana-pawla-ii"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"> Uwa|am</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">, |e mam obowizek </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">mwi o Afryce... </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">&nbsp;- </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">Jan PaweB&nbsp;na</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">&nbsp;temat pomocy ubogim </span></span></font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">artykuB:  Afryka w nauczaniu i dziaBalno[ci Jana PawBa II - autorka Agnieszka Miglin</span></font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"></p></a> </span></span></span></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"> </span></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;</span></p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><o:p style="margin: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><a href="http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/26-27/dylus.html" id="D#http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/26-27/dylus.html"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><o:p style="margin: 0px;"> </o:p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"> D</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">la Jana PawBa II nie ma te|, oczywi[cie, miejsca w przeciwnej partii, traktujcej ubogich jak ci|ar, kBopotliwych natrtw czy wrcz wrogw, ktrych trzeba si jako[ pozby albo przynajmniej odizolowa</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">. &nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">ArtykuB </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">profesor nauk spoBecznych Aniela Dylus, , kierownik Katedry Etyki Gospodarczej ATK&nbsp;</span></span></p> </span></a></span></o:p></span><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a id="D#http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/26-27/dylus.html" href="http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/26-27/dylus.html"></a>&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;"><font color="#000000"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 13px;"><span style="font-family: Verdana; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 13px;"><a href="http://www.17-ka.org.pl/konferencje2006/konf2_2006.htm" id="D#http://www.17-ka.org.pl/konferencje2006/konf2_2006.htm"><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;"><font color="#000000"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 9pt;">&nbsp;</span></span></font></span></a></span></span></span></span></font></span></p><font color="#000000"><a href="http://www.17-ka.org.pl/konferencje2006/konf2_2006.htm" id="D#http://www.17-ka.org.pl/konferencje2006/konf2_2006.htm"><font color="#000000"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">O</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;pomocy ludziom gBodnym&nbsp;</span></span></p> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ma wymiar religijny ale tak|e oglno ludzki i oglno chrze[cijaDski.</span></span></font></p></a></font></span><font color="#000000"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<o:p>&nbsp;</o:p></font></font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><font face="Times New Roman"><o:p style="margin: 0px;">&nbsp;</o:p></font></font></span></p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www.diecezja.torun.pl/art_pokaz.php?dzialart=dkep&amp;idart=243&amp;s=2%20"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: VERDANA; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 9pt;">Ta troska o ludzi biednych jest wymownym znakiem przenikania ideaBw Ewangelii do |ycia spoBecznego. Ojciec Zwity w programie na Rok Eucharystii prosi, by chrze[cijanie "zaradzali czynn bratersk pomoc ktrej[ z tak licznych form ubstwa" (Jan PaweB II: Mane nobiscum Domine 28).</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"></p></a></span></span></font></font></font><font face="Tahoma"><font size="2"><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;"> <p style="margin: 0px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="70%">&nbsp;</td></tr></tbody></table></p></span></font></font> <p style="margin: 0px;">&nbsp;</p></td> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td></tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td align="left" valign="top">&nbsp; <p class="MsoNormal"><b><font face="Times New Roman" size="2"></font><font face="Arial" size="2"></font><font face="Arial"><span style="font-size: 15px; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Times New Roman;"><a href="http://pomocglodnym.pl/"><span style="font-size: 15px; color: rgb(34, 64, 192); font-family: Times New Roman;"><strong><span style="color: rgb(34, 64, 192);">Powrt do strony gBwnej</span></strong></span></a><o:p><span style="font-size: 15px; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Times New Roman;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></strong></span></o:p></span></font></b></p> </td> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td></tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td></tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td align="left" valign="top"> <p><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></strong></p> </td> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td></tr></tbody></table> <p>&nbsp;</p> </center></body></html>