Pomóż nam ratować ludzi  !!! 

 

 

 
 

Co jest naszym celem ?

  

Dzięki naszej pomocy ludzie głodni otrzymają żywność, pomoc medyczną oraz możliwość edukacji. Każdy, nawet najmniejszy dar to pomoc konkretnej osobie, danie Jej szansy na życie.

 

Nasze wpłaty będą się sumować, dzięki czemu zyskają dużą siłę. Możliwy stanie się zakup żywności, niezbędnych leków i szczepionek. Dzieci uzyskają możliwość zdobycia podstawowego wykształcenia oraz konkretnego zawodu. Nauczą się pisać i czytać, rozpoczną prace w wyuczonym i potrzebnym tam zawodzie.

 

Dla wielu z nich to jedyna szansa na przeżycie i uzyskanie podstawowej opieki – powrót z ulicy do Ośrodka Misyjnego, gdzie odnajdą swój pierwszy dom.  

 

Przekażmy swą wiedze o głodnych, swym bliskim i znajomym, damy możliwość by inni też włączyli się do pomocy. 

 

Pomóc możemy osobiście finansowo wspierając działania niosące pomoc głodnym, tu z naszej strony każda nawet drobna kwota jest ważna, to np. kolejna dodatkowa szczepionka lub witaminy które pozwolą ocalić kolejne dziecko lub dorosłą osobę.

 

Pomóc można jako wolontariusz w wybranej przez siebie organizacji niosącej pomoc.

  

Dla czego pomóc ? 

 

Pomaganie innym w ciężkiej sytuacji daje radość!


Jako ludzie niesiemy pomoc innym w tragicznych sytuacjach. 


Niech wyróżnia nas to co dobre. Pamiętajmy Nasz świat pozostaje często bardzo obojętny na los ludzi.

 

Od naszej odpowiedzi dużo zależy. Napewno los kolejnych ludzi których uda się Nam razem ocalić ! 

 

 

 

O postawie

 

Jan Paweł II 

 

"Dzisiejszą Afrykę można porównać do owego człowieka, który schodził z Jeryha do Jerozolimy: wpadł on w ręce zbójców, którzy go obdarli, zadali mu rany i rzucili na pół umarłego."

  

"Afryka to kontynent gdzie niezliczone istoty ludzkie (...) leżą jak gdyby porzucone przy drodze, chore, poranione, bezsilne, odepchnięte i opuszczone.” 

Jan Paweł II

Adhortacja apostolska „Ecclesia in Africa” 1995 rok.  

 

„Nie mogę milczeć... Mówię w imieniu tych, którzy nie mogą się odezwać, którzy ponieśli śmierć z powodu braku wody i chleba, w imieniu ojców i matek, którzy patrzyli na śmierć swoich dzieci”. 

   

Słowa Ojca świętego wypowiedziane w Górnej Wolcie (Burkina Faso) pielgrzymka na początku pontyfikatu 

 

 

„Uważam, że mam obowiązek mówić o Afryce...”  - Jan Paweł na temat pomocy ubogim

artykuł: „Afryka w nauczaniu i działalności Jana Pawła II” - autorka Agnieszka Miglin

 

  

„Dla Jana Pawła II nie ma też, oczywiście, miejsca w przeciwnej partii, traktującej ubogich jak ciężar, kłopotliwych natrętów czy wręcz wrogów, których trzeba się jakoś pozbyć albo przynajmniej odizolować.” 

Artykuł profesor nauk społecznych Aniela Dylus, , kierownik Katedry Etyki Gospodarczej ATK 

 

 

O pomocy ludziom głodnym 

Ma wymiar religijny ale także ogólno ludzki i ogólno chrześcijański.

  

 

Ta troska o ludzi biednych jest wymownym znakiem przenikania ideałów Ewangelii do życia społecznego. Ojciec Święty w programie na Rok Eucharystii prosi, by chrześcijanie "zaradzali czynną braterską pomocą którejś z tak licznych form ubóstwa" (Jan Paweł II: Mane nobiscum Domine 28).

 

 

 
   

Powrót do strony głównej