Organizacje udzielające pomocy

większość działa głównie w oparciu o bezpośrednią pomoc ludzi

 

 

 

Organizacje zaangażowane w pomoc głodującym:

 

 CARITAS    www: www.caritas.pl

 

 

 POLSKA AKCJA HUMANITARNA   www: www.pah.org.pl

 

 

 

 RUCH MAITRI   www: www.maitri.pl

 

 Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"   www: www.medicus.ump.edu.pl

 

 UNICEF - Polska   www: www.unicef.pl

 

 

 

 POLSKI CZERWONY KRZYŻ   www:  www.pck.org.pl

 

 

 

 

Powrót do strony głównej