Praca dla wolontariuszy 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Praca ta jest realizowana w Polsce lub poza granicami naszego kraju.

 

 

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata ”MAITRI” - www.maitri.pl  

   

Fundacja Pomocy Humanitarnej   "Redemptoris Missio" - www.medicus.ump.edu.pl

 

Polska Akcja Humanitarna - www.pah.org.pl

    

VSI - www.vsi.ie 

   

   

   

   

Ciekawe relacje o wolontariacie : 

   

Wypowiedzi wolontariuszek z Afryki - www.solidarni.sma.pl - artykuł  

   

Rlacja Moniki Kasprzak- www.ekoenergia.pl - artykuł  

 

Afrykańskie rytmy Rafał Boniśniak- www.katolik.pl - artykuł

 

 

Strony WWW o możliwości wolontariatu zagranicą.


 

Unic Warsaw


Programy: pomoc najuboższym krajom świata

 

Wyjazdy do krajów na całym świecie
Oddział: Warszawa
Link: unic.un.org.pl wolontariat


 

 

idealist.org
- jedna z największych na świecie baz danych wolontariatu
- możliwość zamieszczania przez organizacje w systemie on-line informacji o oferowanych miejscach pracy, seminariach i imprezach wolontariackich

 

 

worldvolunteerweb.org
- portal o międzynarodowym wolontariacie
- propozycje i bieżące projekty z całego świata

 

 

imva.org
- poradnik dla wolontariusza

 

 

WorldVolunteers.org
- strona zawierająca informacje o przewodnikach dla wolontariuszy

 

 

  

 

 

  

Powrót do strony głównej