Ogłoszenie - informacje

Reguły współpracy, a więc kosztorys usług księgowych w Account Trees
Popularne

Reguły współpracy, a więc kosztorys usług księgowych w Account Trees

Zasady współpracy, czyli koszty usług księgowych w Account Trees ustalone są przez księgową Justynę Mąkosę bardzo precyzyjnie. Przedsiębiorcy doceniają to, bo szybko mają pojęcie, czego mogą oczekiwać. Dla klientów dostępna jest oferta podstawowa a także oferta rozszerzona. Płaska stawka dedykowana jest firmom, które mają mniejszą liczbę dokumentów. Płacą wtedy jedną stawkę od jednego dokumentu.

Najmniejsza liczba dokumentów to trzydzieści, a największa sto pięćdziesiąt. Propozycja poszerzona dotyczy firm mających ponad sto pięćdziesiąt dokumentów. Za każdy dodatkowy dokument pobrana jest dodatkowa opłata. Abstrahując od tego, jaka oferta w księgowość kraków będzie wybrana, aktualna jest jedna jasna stawka za obsługę kadrową oraz księgową.

Na dodatek, nieodpłatnie przedsiębiorcy mogą liczyć na usługi dodatkowe takie jak: reprezentacja przedsiębiorstwa przed US a także przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, nadzorowanie należności firmy, sprawozdawczość, prowadzenie ewidencji środków trwałych, obieg dokumentów. Klienci doceniają też to, że mają okazję skorzystać z usługi zarządzania podatkowego. Jest to nowatorska usługa księgowej. W obrębie identyfikowania oraz minimalizacji zagrożeń podatkowych. Mogą one wynikać na przykład z częstych zmian prawnych a także niejasności przepisów. Wzięte pod uwagę są także czynniki wewnętrzne, jakie występują w firmie. Przy wypracowaniu określonych rozwiązań Justyna Mąkosa współpracuje z przedsiębiorcą.

Z tego powodu rezultaty pracy dostosowane są do specyfiki jego prosperowania w 100%. Kompletna oferta z zarządzania podatkowego zawiera: opracowanie mapy ryzyk podatkowych wraz z komentarzami do zbadanych transakcji, dookreślenie spodziewanych dziedzin ryzyk a propos procedur podatkowych, opracowanie i wdrażanie działań zapewniających właściwe rozporządzanie aktualnymi ryzykami, regularne doradztwo podatkowe, a także sprawdzanie systemu informatycznego i księgowego przedsiębiorstwa.

Autor

Arting

Member since 2 lata ago
View Profile

Kontakt ze sprzedawcą

Lokalizacja sprzedawcy

Kontakt ze Sprzedawcą